Obchodní věstník

Obchodní věstník

1. Nastavení profilu

Pro nastavení profilu (filtru) slouží následující formulář. Ukázka formuláře
Obchodní jméno
Vložte jména společností, které vás zajímají (max. 500 položek), jednotlivá jména musí být na samostatném řádku.
Doplňkem nebo zcela samostatně můžete definovat IČ společností (max. 500 položek), jednotlivá IČ musí být na samostatném řádku.
Rubriky
Můžete specifikovat až 5 rubrik, ve kterých má systém hledat. Pro výběr použijte klávesu CTRL a levé tlačítko myši.
Ročník
Můžete také specifikovat ročník, od roku 1992 až do letošního. Chcete-li prohledávat všechny, ponechte volbu „Všechny“.
Čísla
Můžete zadat omezení na max. 10 čísel.
Pouze aktuální číslo
Chcete-li, aby systém vždy pracoval s aktuálním číslem, ponechte položky Ročník a Čísla v původním nastavení a zaškrtněte tuto volbu.

Uložení změn provedete kliknutím na tlačítko Uložit změny. Nastavení se uloží k vašemu uživatelskému jménu.2. Výstupní soubor

Máte-li nastavený vlastní vyhledávací profil, můžete využít dvou formátů, do kterých se exportují data odpovídající vámi zadaným podmínkám CSV a XML. Oba soubory obsahují stejná data, rozdíl je pouze ve formátu. Soubory jsou umístěné na neměnné adrese, která odpovídá pouze vašemu profilu.

Upozornění:
Systém má omezeni na 10 000 záznamů, pokud není v profilu zadané číslo vydání, event. dvě nebo tři čísla. Jinými slovy, pokud zadáte číslo vydání, pak dostanete kompletní výsledek. Pokud neomezíte hledání zadáním čísla vydání, dojde k automatickému oříznuti po 10 000 záznamech.

1) CSV

Soubor CSV se hodí jak pro strojové zpracování, tak pro snadné otevření v programu Excel. Pro získání exportu, tedy souboru ov.csv stačí do prohlížeče (či jiného systému) zadat předpřipravenou adresu. Po zadání do internetového prohlížeče systém automaticky nabídne soubor k uložení.


Adresa souboru má tento tvar:
http://ov.ihned.cz/apps/ov-cust-query/query.php/
07d0fae5da3c3a7aaa3ebad168fbc4f620052885/ov.csv

Formát souboru CSV (jednotlivé sloupce):
IČ;Jméno společnosti;Rubrika;Datum publikace;Číslo;Rok;Značka;URL detailu
Ukázka souboru CSV

2)XML

Formát XML je univerzální a standardizovaný popisný datový formát, který je primárně určen pro strojové zpracování (napojení na další systém – účetní apod.). Pro získání exportu, tedy souboru ov.xml stačí do prohlížeče (či jiného systému) zadat předpřipravenou adresu. Po zadání do internetového prohlížeče systém automaticky nabídne soubor k uložení.Adresa souboru má tento tvar:
http://ov.ihned.cz/apps/ov-cust-query/query.php/
07d0fae5da3c3a7aaa3ebad168fbc4f620052885/ov.xml

Formát souboru XML:
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<ov>
 <zaznam>
  <ic></ic>

  <jmeno></jmeno>
  <rubrika></rubrika>
  <publikovano></publikovano>
  <cislo></cislo>
  <rok></rok>

  <znacka></znacka>
  <url></url>
 </zaznam>
 <zaznam>
  ...
 </zaznam>

</ov>
Ukázka souboru XML


3. Rozhraní pro strojové parametrizované vyhledávání

Pro úplné strojové zpracování přebírání dat z OV slouží další možnost, jak nastavit podmínky (profil vyhledávání). Jedná se o speciální rozhraní, kterému můžete předat parametry, kterými má filtrovat záznamy v Obchodním věstníku a exportovat do výstupního souboru (viz část 2).

K rozhraní se přistupuje prostřednictvím HTTP služby přes URL adresu s definovanými parametry. Po zadání tohoto URL systém vyhledá záznamy na základě nadefinovaných podmínek a vytvoří ke stažení soubor ov.csv nebo ov.xml s požadovaným obsahem.


Formát URL pro výstup ve formátu CSV je:
http://ov.ihned.cz/apps/ov-cust-query/query.php/
9ee4bdd2d2c10359c12f0cdf6da8f47c10011690/
ic=123.456/rubrika=1.2.3/cislo=4.5.6/rocnik=2006/akt=1/ov.csv


Formát URL pro výstup ve formátu XML je:
http://ov.ihned.cz/apps/ov-cust-query/query.php/
9ee4bdd2d2c10359c12f0cdf6da8f47c10011690/
ic=123.456/rubrika=1.2.3/cislo=4.5.6/rocnik=2006/akt=1/xml.csv
První parametr
kód, který je pro každého uživatele unikátní a neměnný – váš kód najdete na stránce s formulářem dole v části „Vzorové URL pro přístup na parametrizovatelné vyhledávaní je:“
Další parametry
ic
rubrika
Čísla rubrik (seznam rubrik a čísel rubrik viz níže)
cislo
Číslo OV
rocnik
Ročník OV
akt
Vyhledávat jen v aktuální čísle

Oddělovač hodnot IČ, rubrik a čísel jsou tečky (viz příklad výše). Pokud některé parametry nemají byt nastaveny, nechá se pole za znaménkem „=“ prázdné, např:


http://ov.ihned.cz/apps/ov-cust-query/query.php/
9ee4bdd2d2c10359c12f0cdf6da8f47c10011690/
ic=/rubrika=/cislo=/rocnik=/akt=1/ov.csv


Pro jednotlivé parametry URL platí tato omezení:
max 100
Rubrikymax 5
Číslamax 10
Ročníkmax 1

Číselník rubrik:
 1 - Aktuální stav
 2 - Dokument
28 - Fúze a rozdělení
 3 - Inzerát
 4 - Konkurz
30 - Konkurz - prohlášení
31 - Konkurz - ostatní
32 - Konkurz - zamítnutí prohlášení
33 - Konkurz - zrušení
 5 - Likvidace
 6 - Nový zápis
 7 - Nucená správa
 8 - Ochranná lhůta
 9 - Oznámení
10 - Prospekt
11 - Rozsudek soudu
12 - Sbírka listin
34 - Snížení základního kapitálu
13 - Tisková oprava
14 - Usnesení soudu
15 - Účetní závěrka
16 - Úpis akcií
17 - Valná hromada
18 - Veřejná soutěž
29 - Veřejná zakázka
19 - Vyrovnání
20 - Výběrové řízení
21 - Výmaz
22 - Výroční zpráva
23 - Výsledek soutěže
24 - Výzva
25 - Zamítnutí zápisu
26 - Změna
27 - Zrušení soutěže


reklama
reklama