Další služby

Další služby

Rešerše
Zpracování rešerše2 000 Kč

* ceny za sestavení rešeršních dotazů mohou být navýšeny v případě větší náročnosti sestavení dotazu

Cena je uvedena bez DPH.



reklama
reklama